Quikframe / PA and case จัดกิจกรรมสัมนา วันที่ 28-29/3/58 ณ โรงแรม ซีบีช จอมเทียน พัทยา

Written by admin.quikframe on . Posted in บอกเล่าเก้าสิบ

เมื่อวันที่   28-29 / 3 / 58 ที่ผ่าน Quikframe / PA and case จัดกิจกรรมสัมนา ณ โรงแรม ซีบีช จอมเทียน พัทยา ในหัวข้อ ” การสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ” นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดนอกสถานที่ โดยในงานเราได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ พร้อมมีกิจกรรม เป็นที่สนุกสนาน เรียกว่า ยิ้มกันทั่วหน้า

ความรู้ ข้อคิดดีๆ ในการสัมนาในครั้งนี้

1. เราเป็นใครในสัตว์ 4 ประเภท ในการทำงาน

4 animal

หมี :  ธาตุดิน  นักคิด  รอบคอบ ตรวจสอบ  มีกฏเกณฑ์มีขั้นตอน  ชอบควบคุม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

หนู  :  ธาตุน้ำ  นักประสาน  อ่อนโยน  ปรับตัวง่าย  เน้นเรื่องใจ  คุยเก่ง   ชอบประสาน ขี้เกรงใจ

อินทรี :  ธาตุลม  นักวางแผน  คิดนอกกรอบ  เชื่อมโยง อิสระเสรี  ชอบเรื่องแปลกใหม่ แต่ไม่ค่อยปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติเล็กน้อย

กระทิง :   ธาตุไฟ  นักปฏิบัติ  ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนงานสำเร็จลงได้  ชอบทำ แต่ไม่ค่อยเลือกวิธีการที่ทำ

คนเราในการทำงานเราจะมี สัตว์ 4 ประเภทในการทำงานอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะโดดเด่นที่สุด หากเปรียบเป็นทิศ จะสามารถแบ่งได้ คือ
เหนือ : กระทิง / ใต้ : หนู / ตะวันออก : อินทรี / ตะวันตก : หมี  ซึ่งคนเราเมื่อเป็นทิศใดทิศหนึ่ง เราจะมีทิศหนึ่งที่เป็นตรงข้ามอยู่แต่ไม่มาก ตัวอย่าง หนู เป็นนิสัยประนีประนอม และชอบช่วยเหลือ เลยติดที่เป็นคนขี้เกรงใจ ปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็น แต่เมื่อมีมากๆเข้าจนกลายเป้นแรงกดดัน ก็อาจเป็นกระทิงได้  หรือ อินทรี ที่ชอบคิด จะทำนู่น ทำนี่ จนบางครั้งดูเลยเถิดจนมาถึงจุดหนึ่งเมื่อที่จะต้องทำ ความกลัวที่งานจะพลาดก็จะกลายเป็นหมีที่มีความรอบคอบในการทำงาน
เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใคร เพื่อนร่วมงานเป็นใครใน 4 ประเภท ดังนั้น เวลาที่เราจะต้องทำงานร่วมกัน เราก็จะสามารถปรับการเข้าหาได้ เช่น เรารู้ว่าเพื่อนเราเป็นประเภท อินทรี ความคิดจะไม่เหมือนคนอื่น การสื่อสารอาจไม่ค่อยเข้าใจ การพูดตรงๆชี้ประเด็นไป จะทำให้เข้าใจมากกว่า หรือ หมี ที่ รอบคอบ ตรวจสอบ  มีกฏเกณฑ์มีขั้นตอน การพูดด้วยเหตุผลย่อมจะดีที่สุด

2. การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญ คือ การที่คนในทีมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย เมื่อเราทำหน้าที่เรียบร้อย เราก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้ ก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. การทำงานไม่ใช่ทำเพื่อให้เสร็จ แต่ต้องทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จ เพราะถ้าเสร็จแบบเช้าชามเย็นชามหรือรีบทำๆไป งานออกมาย่อมอาจไม่ได้ดีเท่าที่ควร

4. การมีทัศนคติในเชิงบวก มีเป้าหมาย มีการเสียสละ

5. มุมมองในการทำงาน รู้จักการ รับผิด ชอบ เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ส่วนมากเรามักจะมองว่าเกิดจากคนอื่น โทษคนอื่น โดยไม่มองว่าเกิดจากเรา

6. ภาวะการเป็นผู้นำ ความสำคัญในหน้าที่ที่เรากำลังทำอยู่

ผ่านข้อคิด ความรู้ดีๆ ก็มีกิจกรรมที่ร่วมกันทำ มีหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรม สิ่งที่เราได้จากมันก็คือ การร่วมมือกัน คิดร่วมกัน ฟังซึ่งกันและกัน การปรับอารมณ์ ควบคุมเมื่อเราต้องเจอเหตุการณ์บางอย่าง บางกิจกรรม ชัยชนะก็ไม่ได้สำคัญเสมอไป แต่การเชื่อใจกัน การดูแลซึ่งกันและกัน กลับทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่า

ท้ายสุดกับบรรยากาศชิว ชิว พักผ่อนตามอัธยาศัย ครึกครื้นเป็นพิเศษ แต่กลับทำให้เห็นอีกมุมของเพื่อนร่วมงานที่เราไม่เคยเห็น

ท้ายสุดสุด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีทุกท่านที่ทำให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมา ถึงจะเป็นเวลาที่ไม่มาก แต่อย่างน้อยก็ทำให้ มุมมอง ความคิด เปลี่ยนไป อาจจะไม่มากที่จะเปลี่ยนได้ในทันที แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ควรเปลี่ยน

Trackback from your site.

Quikframe Systems Co.,Ltd.