COUNTER GEAR # MINI STRAIGHT

Written by admin.quikframe on . Posted in promotion

 อีกหนึ่ง PROMOTION สุดคุ้ม ต้อนรับปีใหม่ ที่คุณไม่ควรพลาด กับ Counter Gear แบบตรงรุ่นเล็ก ที่สามารถพับเก็บได้ ทำให้คุณมีพื้นที่ในการเก็บ มาพร้อมกับประเป๋าใส่ สะดวกมากยิ่งขึ้น พิเศษต้อนรับปีใหม่ แถมงานพิมพ์ Inkjet (เฉพาะด้านหน้า) ที่ใช้ระบบ Lock ด้วยการแขวน ทำให้สามารถแกะงานง่าย ไม่ทำให้พื้นผิวเป็นรอย

pro-counter-gear

Tags: , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Quikframe Systems Co.,Ltd.