เวที เวทีสำเร็จรูป ขายเวที เช่าเวที Quikframe ชวนต่อโปร “‘งานจบแต่โปรไม่จบ”

Written by admin.quikframe on . Posted in promotion

เวที เวทีสำเร็จรูป ขายเวที เช่าเวที Quikframe ชวนต่อโปร “‘งานจบแต่โปรไม่จบ” สำหรับงาน Thailand Coffee Tea & Drink 2016 ที่ผ่านมา ลูกค้าได้ให้ความสนใจสินค้า Quikframe โดยเฉพาะ Q’s Cafe ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และในงานนี้เรามีโปรโมชั่น สำหรับ Q’s Cafe  ถึงงานจะจบไปแล้วแต่กระแสยังถามกันอยู่ วันนี้โปรโมชั่นลด 20% เฉพาะ Q’s Cafe กลับมาแล้ว วันนี้- 31 มีนาคม 2559

Q'sCafe L Q'sCafe M

* โปรโมชั่นลดเฉพาะ Q’s Cafe Size  M , L
* โปรโมชั่นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Trackback from your site.

Quikframe Systems Co.,Ltd.